HOŞGELDİNİZ
BUGÜN  
 
Anasayfa Hakkımızda Yönetim Kurulu Hizmetlerimiz Referanslarımız Şubelerimiz İletişim
Özel Güvenlik Nedir ?
İnsan Kaynakları
İhale ve Satın Alma

   
  Haber ve Duyurular / Sınav Sonuçları
  Müfredat - Eğitim Programı
  Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları
  Öğrenci Kayıt Formu
  Kimlik Kartı İşlemleri
  Özel Güvenlik Başvuru Şartları - Evraklar
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetm.
  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
  Önemli Linkler
  İnsan Kaynakları İş Başvuru Formu
  Sıkça Sorulan Sorular ( S.S.S )
 
  


NEDEN ÖZEL GÜVENLİK

1. Kurum müşterilerin alışveriş esnasında psikolojik olarak güvenli ortamda oldukları hissinin sağlanması

2. Müşterilerin takip ve kontrolüyle işverenin isteklerine uygun olarak rahatsız verici kişilerin ayıklanması

3. Suç işlenmesini önleme

4. Suça anında müdahale

Özel Güvenliğin Tanımı:

Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine “özel güvenlik” denir. 

Özel Güvenliğin Amacı:

Toplumsal düzenin korunması bakımından kanunlarımızla güvence altına alınan hak ve hürriyetlerin tesisine yönelik hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için yetkilendirilip görevli ve sorumlu kılınan özel güvenliğin amacı kamu düzeninin korunmasıdır.

Özel Güvenlik Hizmeti:

İnsanoğlu ilkçağlardan günümüze uzanan süreçte güvenliğini hep bir sorun alanı olarak tanımlamış ve bu sorunun çözümü içinde her türlü tehdide karşı kendini korumayı başarmıştır.
Günümüz toplumlarında küreselleşmenin de etkisiyle güvenlik sorunu, sadece bir dış tehdit olarak tanımlanmamış aynı zamanda iç tehditlere karşı yeni tedbirler almayı da gerektirmiştir. 

Artan terör olayları ve örgütleriyle mücadele etmek, toplumsal hayatta huzuru, barışı ve güvenliğini sağlamak devletin temel fonksiyonu haline gelmiştir.

Devlet bu fonksiyonunu icra ederken bir taraftan ihtiyaç duyacağı personeli, araç ve gereci karşılamış diğer taraftan bütçesine ek mali külfetler yüklemiştir.

Bu bakımdan hem devlet bütçesine getireceği mali külfetleri en aza indirgemek hem de bireylerin güvenlik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak istediğinden "Suç Önleyici Kolluk Tedbirleri" bağlamında önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

Bunlardan birisi de hiç kuşkusuz ki 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun olmuştur.

Bu kanun ile birlikte;

Türk ticaret kanununa göre kurulan şirketlerin faaliyetleri yasal bir zemine oturtulmuş,

Özel güvenlik alanındaki her tür faaliyet kayıt altına ve dolayısıyla denetim altına alınmış,

Ülkede istihdam alanı açılarak genç nüfusun önemli bir kesimi çalışma hayatına kazandırılmış, 

Ekonomiye yeni girdiler katılarak devlete ek vergi geliri imkanı sağlanmış,  

Suç önleyici genel kolluk hizmetlerinde çalışanların yükü hafifletilerek asıl görevini daha iyi yapmasına imkan sağlanmış, 

Kamu güvenliği harcamalarının bütçedeki yükünü azaltmış,

Hayatın normal akışına ve kamu düzeninin korunmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Kanunun yürürlüğe girdigi 2004 yılından bugüne kadar geçen sürede bine yakın kurum ve kuruluş özel güvenlik kanun kapsamına alınmış, kamu görevlisi statüsünde 250 bin kişi güvenlik hizmeti vermeye başlamıştır.

Özel güvenlik hizmetinin sunulduğu yerler aşağıda açıklanmıştır.

1 - Kamu Kurumları
2 - Kişi Koruma
3 - Sanayi ve Ticari İşletmeler
4 - Küçük Sanayi Siteleri
5 - Organize Sanayi Bölgeleri
6 - Endüstri Bölgeleri
7 - Görüntü ve Ses Verici İstasyonlar (Radyolink)
8 - Rafineri İstasyonları
9 - Akaryakıt Nakil Hatları Ve İstasyonları
10 - Enerji Santralleri
11 - Enerji Nakil Hatları
12 - Trafolar
13 - Yükleme ve Depolama Tesisleri,
14 - Şantiyeler
15 - Nehir, Göl ve Deniz Kıyıları
16 - Orman Alanları
17 - Hava Meydan Limanları
18 - Deniz Limanları
19 - Metro, Gar ve Terminaller
20 - Turistik Tesisler
21 - Otel ve Tatil Köyleri
22 - İlk ve Ortaöğretim Kurumları
23 - Üniversiteler
24 - Sağlık Kurumları
25 - Müze ve Ören Yerleri
26 - Alış-Veriş Merkezleri
27 - Konut-Lojmanlar
28 - Organizasyon ve Etkinlikler
29 - Eğlence Merkezleri
30 - Spor Müsabakaları

 


UZAY GÜVENLİK DANIŞMANLIK ve EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş. l www.uzayguvenlik.com.tr